> O JANITORU > O LabGISu :

O LabGISu

LabGIS je zkratka pracoviště České informační agentury životního prostředí - CENIA Laboratoře GIS, které zajišťuje aplikační a datovou podporu. Základní náplní pracoviště je vývoj aplikací, řízení vývoje aplikací na základě uživatelských požadavků, dokumentace aplikačních modelů, UML, modelování datových struktur (ERD). Pracoviště vytváří kromě systém Janitor aplikační projekty, návrhy databází, projekty a podporu transformace a formátování dat.

V týmové práci na základě požadavku koncového uživatele:
- zajišťujeme poradenství a konzultace v nasazení IT, služby a vytváření projektů v oblasti integrace, transformace a správy dat a nasazení technologií GIS
- provádíme analýzy a optimalizaci nasazení analytických nástrojů (zejména v oblasti GIS). Budujeme systémy pro správu dat o životním prostředí.
- navrhujeme datové modely s důrazem na jejich "říditelnost" a rozvoj.
- organizujeme školení a semináře pro uživatele aplikací, zejm. systému Janitor.