> APLIKACE > Databuilder :

DataBuilder
aplikace určená pro tvorbu formsetů

Databuilder je vývojové prostředí pro tvorbu formulářových a tiskových sestav, které se zkráceně nazývají formsety. Formset je projekt sdružující návrh formulářů, jejich objektů a vlastností těchto objektů, které umožňují přístup k datům uloženým v databázovém prostředí, jejich editaci a správu. DataBuilder umožňuje ve velmi krátkém čase vytvořit poměrně složité aplikace, které pracují s databází. Databuilder obsahuje celu řadu předdefinovaných formulářových objektů, např. editační pole, popisky, comboboxy, listboxy, zatrhávátka, panely, záložky a mnoho dalších. Uživatel DataBuilderu může tak snadno sestavit vizuální podobu formuláře nebo celé složité propojené sestavy formulářů, které přistupují k předem nadefinované databázi.
DataBuilder je nástroj určený pro vývojáře, ale i běžné uživatele. DataBuilder poskytuje vývojáři dva režimy: návrhový a runtime. Režim runtime umožňuje ověření správnosti návrhu projektu, kdy projektant má možnost spustit svou aplikaci tzv. na ostro a ověřit tak funkčnost celé aplikace. DataBuilder zobrazuje ve vývojovém režimu formuláře v takové podobě v jaké jej uvidí koncový uživatel. Návrhové zobrazení poskytuje přehledné zobrazení hierarchicky členěné struktury všech použitých objektů a jejich vlastností. Vlastnosti jednotlivých objektů je možné v návrhovém zobrazení snadno nastavovat a měnit.
DataBuilder jako vývojový nástroj neumožňuje jen snadné vytvoření formsetu přesně podle potřeb uživatele, ale i realizaci následných změn formsetu podle aktuálních potřeb a požadavků koncového uživatele. Není tak nutné složitě vytvářet nový formulář.

DataRuntime
Vytvořený formset v návrhovém prostředí DataBuilderu je ukládán jako strukturovaný soubor s příponou *.dbp (DataBuilder Project). DataBuilder obsahuje samostatný nástroj, který umožňuje běžnému uživateli tento projekt otevřít a pracovat tak s daným formsetem. K otevření a spuštění hotového formsetu, resp. jeho projektu slouží aplikace nazývaná DataRuntime.
Podrobnosti o aplikaci DataRuntime si můžete přečíst v manuálu

Námi vytvářené projekty
LabGIS CENIA poskytuje služby při vývoji aplikační podpory, kde se předpokládá nasazení formsetu k práci s daty uloženými v databázovém serveru. Jedním z největších a nejsložitějších projektů je bezpochyby aplikace Survey 2.0. Dále jsou formsety nasazovány především k zadávání dat a v podpoře některých informačních systémů spravovaných na CENIA.

Ukázka 1: Vytváření formsetu v DataBuilderu Ukázka 2: Práce s formsetem v aplikaci DataRuntime