> PODPORA > Projekty :

Survey
formset pro tvorbu nálezové databáze

Survey je projekt zaměřený na tvorbu nálezových databází., tj. na získávání, zápis a organizaci nálezových dat z terénních nálezů - dat o výskytu určitých objektů či jevů na sledovaných místech. Survey umožňuje uložení získaných dat v přehledné struktuře a s prostorovou lokalizací do databáze. Struktura databáze a prostorová lokalizace umožňuje nejen záznam dat, ale i jejich další zpracování, analýzy a publikaci. V neposlední řadě také export a import dat. A to jak v rámci systému Janitor, tak i mimo něj.
Aplikace Survey systému Janitor má dvě neoddělitelné součásti : formset Survey a datový sklad. Datový sklad uchovává a organizuje nálezy. K jejich zadávání a ukládání slouží jmenovaná formulářová sestava (formset). Projekt Survey byl primárním motorem vzniku systému Janitor. Byl to prvotní požadavek státní ochrany přírody, který si kladl za úkol vytvoření aplikace umožňující zápis, organizaci a analýzu dat o druzích rostlin a živočichů získaných v terénu. U zrodu projektu stáli nejen tvůrci software, ale i mnoho odborníků. Na rozdíl od verze 1 obsahuje J/2 aplikace typu klient-server. Formset Survey je tedy klientem databázového serveru. V současnosti Survey pracuje s nálezovou databází postavenou pod serverem MySQL. Je připravována podpora dalších serverů (např. PostgreSQL, Oracle).
Projekt Survey vznikl původně jako podpora botanického a zoologického výzkumu (Survey Pro verze 1). Ačkoli tomuto účelu slouží i nadále, jeho možnosti jsou dnes mnohem širší. Je univerzálním nástrojem pro tvorbu a správu nálezových dat.

© 2001-2005 CENIA, LabGIS

Podpora pro tvůrce databanky
Generování sql sekvence pro vložení vlastníka databanky do databáze naleznete zde.
Generování sql sekvence pro založení databanky naleznete zde.
Nejste registrovaný uživatel a chcete začít používat Survey - vše potřebné získáte najednou zdeNavigator:
Co je Survey?
Registrace
Jak na to?
FAQ
Pohled pod pokličku
Moje data
Služby
Seznamy druhů
Ostatní seznamy
Data ke stažení