> O JANITORU > Reference a ocenění :
Uživatelé systému Janitor a doporučení

Programové aplikace a řešení postavené na systému JANITOR (verze 1.0 i J/2) využívá řada uživatelů. Zejména pak:
Správy chráněných krajinných oblastí (23 pracovišť)
Správy národních parků
Agentura ochrany přírody (11 pracovišť)

dále je systém používán na některých vysokých školách (např. Masarykova universita v Brně, ČZU v Praze).

  Nálezová databáze ochrany přírody
Janitor verze 1.0 a J/2 je nasazen jako aplikační podpora ve státní ochraně přírody, kde slouží k organizaci a správě terénních dat o druzích živočichů a rostlin, tzv. Nálezová databáze.
[Agentura ochrany přírody a krajiny]
   
Natura 2000
Logo Natura2000 Systém Janitor (zejména program SurveyPro) slouží k vedení databází nálezů pro přípravu podkladů k vyhlašování území soustavy Natura 2000.
[Natura 2000]
   
  Hnízdní atlas ptáků
  SurveyPro (aplikace z Janitor verze 1.0) slouží jako stěžejní nástroj k zadávání dat o výskytu ptačích druhů v celé ČR pro účely plánovaného nového vydání Hnízdního atlasu ptáků.
[Česká společnost ornitologická, Lesnická fakulta České zemědělské university]
   
  GEOAPLIKACE ROKU 2001
Diplom Program SurveyPro získal vysoké ocenění v soutěži Geoaplikace roku. Byla mu udělena zvláštní cena za řešení integrující odbornou a výzkumnou činnost s výkonem státní správy a osvětovou prací pro veřejnost.

[Česká asociace geoinformací, Úsek pro reformu veřejné správy MV ČR, Svaz měst a obcí]
© CENIA Laboratoř GIS , 2005