> APLIKACE > Janitor :

JANITOR
systém pro organizaci, analýzu a syntézu dat

Systém JANITOR je určený k získávání, organizaci, správě a analýze dat. Je tvořen samostatně pracujícími a vzájemně propojitelnými aplikacemi. Aplikace jsou postaveny tak, aby umožnily sběr dat v terénu včetně jejich prostorového určení, vedení datového skladu, zakládání a import jak prostorových tak ostatních dat a jejich editaci, tvorbu a modifikaci formulářů a sestav, výstupy. Základem systému je otevřená technologie umožňující tvorbu formulářů k zadávání a správě dat, včetně podpory ukládání prostorových dat (GIS). Janitor pracuje s daty uloženými v prostředí podporovaných databázových serverů a využívá dotazovací jazyk SQL92, včetně modifikací daného databázového stroje. Janitor umožňuje zobrazit datové soubory s prostorovou orientací (mapová projekce, zeměpisné souřadnice) v GIS aplikaci JanMap a publikovat pomocí formulářů a dokumentů vytvořených pomocí nástroje DataBuilder.
Na rozdíl od verze 1.0 (viz ), která byla určena především k biologickému výzkumu a zápisu terénních údajů pomocí karet do databáze, jejich organizaci v jednotné struktuře, zpracování a publikaci, je verze označovaná jako J/2 (tj. 2.x ) otevřená libovolnému užití orientovanému na práci s daty a databází. Počáteční orientace na biologické údaje z terénního průzkumu vycházela z potřeb a požadavků institucí zaměřených na ochranu přírody. JANITOR se od verze J/2 stává univerzálním nástrojem. Řešení počítá s širokou škálou nasazení.

© 2001-2008 CENIA, LabGIS

Struktura J/2

 

Aplikace systému JANITOR:
ConnAdmin Nástroj umožňující správu připojení na databázové servery.
DataBuilder Aplikace k vytváření a správě formulářů.
DataRuntime Aplikace k uživatelské práci s formuláři vytvořenými pomocí aplikace DataBuilder.
JanDat Aplikace k práci s tabulkami DBF.
JanMap Apikace k práci s prostorovými daty.
SQLTools Aplikace k práci s daty uloženými v databázích.
FieldGIS Aplikace určená pro sběr dat v terénu pomocí PDA.
Podporované databázové servery
MySQL (DataBuilder, JanMap, SqlTools)
PostgreSQL (DataBuilder, JanMap, SqlTools)

Podporované souborové formáty dat
Textové soubory: ASCII, CSV (JanDat, JanMap)
Tabulkové: DBF (Databuilder pro FieldGIS, JanDat, JanMap, FieldGIS)
Prostorové vektorové: Shapefile (ArcView ESRI), DGN (Microstation Bentley), postgis (postgreSQL), mygis (mySQL) podle OGC, JanGDB (mySQL) – proprietální geodatabáze (JanMap)

Prostorové rastrové: tif, jpg, jp2, sid, ecw, img, bmp (JanMap, FieldGIS)


Kompatibilita: Aplikace JANITOR J/2 pracují s otevřenými nebo známými formáty, které je možné otevřít a editovat v dalších systémech a aplikacích
.