> APLIKACE > SQLTools :

SQLTools
aplikace pro práci s SQL databázemi

SQLTools je nástroj pro práci s daty uloženými v databázovém SQL severu. Stávající verze umožňuje práci s daty uloženými pod databázovým serverem MySQL. Připravujeme podporu i jiných serverů (jako např. PostgreSQL , Oracle). SQLTools umožňuje zadávání dotazů pomocí databázového jazyka SQL, pohledy do struktury databáze a zobrazení výsledné množiny dat. V aplikaci postupně přibývá řada nástrojů umožňujících uživateli zjednodušené řešení některých operací. Cílem vývojového týmu SQLTools je vytvořit aplikaci umožňující správu dat uložených v databázovém prostředí – jejich zadávání, editaci, relaci, analýzu a statistické vyhodnocení.


K tomu poskytuje SQLTools ve stávající verzi celou řadu funkcí:
- vytváření tabulek a návrh polí, modifikace struktury tabulky
- editace obsahu tabulek, odstraňování a vkládání řádků
- prohlížení obsahu tabulek
- výběry a třídění záznamů odpovídajících zadaným podmínkám
- matematické či statistické funkce

Navíc připravujeme propojení SQLTools s JanMapem, které umožní pohodlnou a účinnou správu geografických dat v geodatabázi Janitoru.

Podrobnosti o aplikaci SQLTools si můžete přečíst v manuálu

Ukázka 1: Práce s databází v SQLTools