> PODPORA > O podpoře :

O podpoře
nenecháme Vás na holičkách

Laboratoř GIS nabízí svým uživatelům víceúrovňovou podporu, která jim zajistí bezproblémové užití a nasazení všech aplikací systému Janitor. Podpora spočívá v:
- poskytnutí dokumentace a návodů k jednotlivým aplikacím
- přístup k systému FAQ (frequently asked question), kde jsou k dispozici odpovědi na důležité otázky týkající se provozu aplikací
- přístup do fóra o jednotlivých aplikacích, kde si uživatelé vyměňují své zkušenosti
- školení uživatelů na práci s aplikacemi systému Janitor
- služby spojené s nasazením aplikací systému Janitor
- rozšíření funkcionality aplikací systému Janitor na základě požadavků uživatelů
- a jiné služby související s nasazením a prací s aplikacemi systému Janitor

Dokumentace, manuály a návody jsou poskytovány v elektronické podobě bezplatně všem uživatelům. Dokumentace a manuály v tištěné podobě zasíláme na dobírku na základě objednávky. Ostatní služby jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům. Služby spojené s přímou podporou koncového uživatele, s nasazením a rozšířením funkcionality aplikací systému Janitor jsou poskytovány za úplatu na základě dohody. Více informací o poskytování technické podpory získáte na adrese janitorgis@gmail.com.