> APLIKACE > JanDat :

JanDat
aplikace pro práci s tabulkami

JanDat je aplikace systému JANITOR určená pro práci s daty uloženými v tabulkách. Pracuje s tabulkami v souborovém formátu dbf. Výměna dat s aplikacemi založenými na jiných formátech je možná exportem do a importem z některého standardního podporovaného formátu. Nebo velmi jednoduchým kopírováním přes schránku. Cílem JanDatu je poskytnout nástroj pro plnou správu dat uložených v tabulkách – jejich vytváření, editaci, relaci a analýzu.

K tomu poskytuje JanDat ve stávající verzi celou řadu funkcí:
- vytváření tabulek a návrh polí, modifikace struktury tabulky
- editace obsahu tabulek, odstraňování a vkládání řádků
- prohlížení obsahu tabulek
- výběry a třídění záznamů odpovídajících zadaným podmínkám
- kopírování vybraných záznamů a jejich přenos do prostředí jiných aplikací
- export tabulky (nebo výběru) do formátu: txt, csv, sql
- spojování tabulek
- matematické či statistické funkce

JanDat navíc v propojení s aplikací JanMap dokáže spravovat atributová data prostorových vrstev. Díky automatické komunikaci mezi těmito dvěma aplikacemi lze vybírat v prostorových vrstvách entity podle jejich atributových informací, nebo naopak vybírat z atributové tabulky prostorovým výběrem v JanMapu. Vybrané atributové informace je možno v JanDatu vyhodnocovat, měnit a doplňovat.

Podrobnosti o aplikaci JanDat si můžete přečíst v manuálu

Ukázka 1: Práce s tabulkou dbf v JanDatu