> APLIKACE > JanMap :

JanMap
aplikace pro práci s prostorovými daty

JanMap je GISový nástroj JANITORu pro získávání, správu, vyhodnocování a publikování dat s územní vazbou. Pracuje s rastrovými a vektorovými datovými formáty, které umožňuje nejen zobrazit, ale i editovat. Propojením s JanDatem umožňuje komfortní práci s atributovými informacemi jednotlivých vrstev. Přestože tato aplikace začínala velmi skromně jako nástroj určený k jednoduché lokalizaci dat nad digitální mapou, stala se dnes plnohodnotným GISovým nástrojem, kde přibývá řada sofistikovaných funkcí (dříve vyhrazených jen velkým a většinou drahým aplikacím). Cílem vývojového týmu je nabídnout nástroj, který uspokojí většinu uživatelů GIS při zachování přehledné struktury a malých hardwarových nároků.

Základní funkce, které aplikace JanMap poskytuje:
- ukládání projektu do otevřeného formátu JXML
- podpora vektorových vrstev souborového typu ve formátu shapefile a dgn
- podpora vrstev uložených podle standardů OGC v databázi: PostgreSQL, MySQL
- podpora vrstev uložených v SDE
- podpora vrstev uložených ve vlastní struktuře JanGDB v databázi MySQL
- široké možnosti při nastavení symbologie vrstev (definování vlastních symbolů, u rastrových formátů podpora průhlednosti a průsvitnosti)
- mnoho způsobů výběru entit napříč všemi vektorovými vrstvami
- za pomoci aplikace JanDat práce s atributovými daty (viz. JanDat)
- podpora základních projekcí (s-JTSK, WGS-84, s-42) - převod způsobem on-the-fly + transformace mezi projekcemi
- editace vektorových vrstev (vč. částečné kontroly topologie)
- kontroly topologie s nastavením pravidel
- export vrstev (jejich výběru) do Shapefile (vč. transformace mezi projekcemi)
- podpora web služeb typu WMS a IMS
- práce s měřítkem a funkce měření v mapě
- generování centroidů a kvadrátů síťového mapování
- import dat z formátů dbf a csv
- podpora importu dat z GPS přístrojů vč. transformace souřadnic
- generování mapového souboru MapFile jako mapová kompozice pro Minesota Mapserver
- nástroj pro generování obalových zón (buffers)
- nastavení jednoduché mapové kompozice pro tisk
- generování georeferencovaného rastru z obrazu aktuální mapové kompozice
- polygonizace liniových vrstev
- možnost přidání jazykové lokalizacePodrobnosti o aplikaci JanMap si můžete přečíst v manuáluPřípady užití JanMap:
1. Evidence skládek - Sběr dat pro evidenci skládek v ČR
2. Analýza Union - Vektorová analýza Union využitá při sběru dat pro evidenci skládek v ČR
3. Analýza Buffer - Vektorová analýza Obalových zón (buffer) a průnik s chráněnými oblastmi